اخبار

24.09.2012
Now we are supporting the PayPal™ payment system for all services.    مطالب بیشتر
29.04.2012
In May Russia celebrate holiday: Apr. 30- May 1 (Labour Day), May 6-9, (Victory Day. Russians celebrate Victory in World War II (1941-1945).    مطالب بیشتر
08.04.2012
Pallada partners can resell russian dedicated servers or VPS with many exclusive reseller benefits.    مطالب بیشتر
25.03.2012
Promo configuration is Core i3-2100 3.10GHz, 1GB DDR3, 1x250GB SATA2 only for 99 USD per month.    مطالب بیشتر
12.03.2012
Pallada Web Service became a SPLA Microsoft partner.    مطالب بیشتر
روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+