خدمات اضافی

آدرس های اضافی - IP

- آدرس های اضافی برای هر سرور 128 عدد می باشد. برای تنظیمات Promo فقط 32 IP- آدرس اضافی IP تعداد حد اکثر

- آدرس های اضافی برای هر سرور 128 عدد می باشد.  برای تنظیمات Promo فقط 32 IP- آدرس اضافی  IP تعداد حد اکثر

مقدور می باشد.در صورت سفارش دادن بیش از 32 IP- آدرس، باید فرم استاندارد RIPE را پر بکنید و به ایمیل 

sales@pw-service.com .بفرستید 

پورت ها Upgrade

 در یک ماه 50$/mo دلار می باشد.  1Gbps تا 100Mbpsقیمت پورت های از 

KVMIP اختصاصی-  دسترسی به

استفاده ماهانه - $12 دلار / ماه.

پورت رزروی

استفاده ماهانه - $12 دلار / ماه.

BGP تنظیمات و پشتیبانی

استفاده ماهانه - $300 دلار / ماه؛ نصب -$500 دولار

 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+