نحوه پرداخت

ما پرداخت را از سراسر جهان، اعم از ایران قبول می کنیم.

WebMoney

WebMoney

 یکی از رایج ترین سیستم های پرداخت در روسیه می باشد. شما با استفاده ازWMZ=RUB

و با انجام مراحل زیر می توانید خدمات ما را بخرید:

1. سفارش بکنید

2 را به عنوان وسیله پرداخت سفارش انتخاب بکنید.WebMoney

3. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل پرداخت دنبال کنید.

در اینجا  می توانید اطلاعات در مورد گواهی WM  ما را دریافت بکنید. بررسی

انتقال غیر نقدی ( Cashless)

Wire Transfer

 پرداخت خدمات را انجام بدهید. تمام پرداختها در روزهای کاری ثبت می شوند. لطفاً پس ازSWIFT شما می توانید با استفاده از

انجام  پرداخت، کپی اسکن شده سند پرداخت را به آدرس  bill@pw-service.com ارسال نماید

PayPal

2CheckOut.com

PayPal Visa Mastercard JCB American Express Diners Club Discover

سیاست حفظ حریم شخصی کاربران

بازپرداخت شامل هزینه همه خدمات، به استثنای مالیات ثبت دامنه، پرداختها برای نصب، بسته های اضافی برای ترافیک، 

و یا دیگر تک پرداخت ها می باشد. اگر پس از 30 روز خرید، شما تصمیم به لغو خدمات گرفتید، لطفاً درخواست گواهی SSL

خودرا برای بازپرداخت کامل به ما بنویسید. درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

- شماره سفارش

- نام و نام خانوادگی

- کپی اسکن شده شناسنامه

- شماره حساب برای انجام بازپرداخت

bill@pw-service.com  برای ارسال درخواست ها :  

لطفا توجه داشته باشید که هزینه برای انتقال وجوه، 10 درصد از مقدار وجوه بازپرداخت، به استثنای هزینه بانک برای انجام انتقال می باشد .

 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+