بازفروش

ما به بازفروشندگان (Resellers) برنامه راحتی با مزایای زیر پیشنهاد می ندیم: 

- تخفیف های قابل توجه

- نصب رایگان

 شخصیKey Account Manager

- مهندس پشتیبانی اختصاصی از راه دور

تخفیف برای بازفروشندگان

Level Products
Volume
Monthly Fee
Discount
Bronze 2-5 5%
Silver 6-15 10%
Gold 16-25 15%
Platinum 26-35 20%
VIP 36+ 25%

خفیف ها می توانند  با تخفیف ها برای دوره: 3، 6 و 12 ماه اضافا بشوند 

شرایط برای شرکت در برنامه ما

داشتن وب سایت فعال بانام شرکت، شماره تلفن و آدرس؛

حل و فصل فوری مسائل مربوط به هرزنامه، کپی رایت و شکایت های دیگر (بات نت، پورنو کودک، فیشینگ و غیره) ازمشتریان شما.

خدمترسانی به مشتریان توسط سامانه خصوصی صدور صورت حساب؛ 

email sales@pw-service.com- به ما ارسال نمودن توضیحات شرکت خود به 

 پاسخ بدهیم.e-mail sales@pw-service.com   اگر سؤالی پیش آمد، ما آماده هستیم با 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+