هاستینگ VPS

 را دریافت  root  را پیشنهاد می کنیم. شما دسترسی Linux یا Windows ما به شما بهترین تعرفه های مبتنی بر سیستم عامل های 

می کنید، که به شما اجازه نصب مستقل نرم افزار های مورد نیاز، ایجاد تعداد نامحدودی از کاربران بر روی سیستم، ویرایش 

تنظیمات firewall و امثال این ها را می دهد. 

Windows Linux
  VPS-1 Windows VPS-2 Windows VPS-3 Windows VPS-4 Windows VPS-5 Windows
RAM 512MB 1GB 2GB 3GB 4GB
HDD 15GB 20GB 40GB 80GB 100GB
CPU 1vCPU 1vCPU 2vCPU 3vCPU 4vCPU
IP
Unlim traffic
 
سفارش دادن
12 $/mo
سفارش دادن
25 $/mo
سفارش دادن
45 $/mo
سفارش دادن
65 $/mo
سفارش دادن
85 $/mo

) دارای منابع و  ظرفیت و توان تضمین شده می باشد. با توجه به نیاز های خود، شما می توانید تعرفه VPSهر سرور مجازی (

مناسیبی را با قیمت دسترس انتخاب نماید. 

ما تعرفه های زیر مبتنی بر سیستم عامل های: Linux یا Windowsرا پیشنهاد می کنیم

هر تعرفه شامل موارد زیر است:

  •   SSH یا RDP  به root دسترسی 

  • آدرس IP (شما همچنین می توانید  5 حد اکثر IP  اضافی برای  Promo VPS ، و برای دیگر  VPS ها حد اقل  16 IP سفارش بکنید؛ 

  • ؛DNS پشتیبانی

  •  ترافیک نامحدود رایگان ؛ 

  •  نصب و تنظیم هر نرم افزار؛ 

  •   Backup هفتگی؛

  • .24x7  پشتیبانی فنی

شما می توانید کیفیت اینترنت ما را بررسی بکنید file 50 mb برای دانلود

شما با استفاده از VPS به راحتی می توانید باز نمودن وب سایت ، مغازه انترنتی،  زخیره سازی از راه دور و امثال اینها را انجام  بدهید

VPS - این راه حل ایده آل از نظر نتاسب قیمت/کیفیت است

 

روش های پرداخت

به کمک نیاز دارید؟
تیم و شعبه فروش: 73-97-923 (495) 7+
خدمات پشتیبانی: 73-97-923 (495) 7+